MIA Mode Implant Akademi

MIA Mode Implant Akademi

MIA Mode Implant Akademi

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Sanayisinde 50 yıllık geçmişe dayanan tecrübesi ve iş dünyasında güvenilirliğinden aldığı güçle 2008 yılından bu yana dental implantoloji alanında üstün performans gösteren Mode Medikal Firması sektörde eğitim alanında da iddiasını ortaya koymaktadır.

Biz de akademisyenler olarak eğitimlerimizle, kaliteli ürünleri ve alanda ses getiren etkinlikleriyle bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Mode Medikal Firmasını desteklemekteyiz.

Bu amaçla alanında uluslararası çalışmalara da imza atmış birçok genç ve dinamik Türk akademisyeni 2016 yılında kurduğumuz MIA Mode İmplant Akademi çatısı altında bir araya getirdik.

2016 Yılında 15’i uluslararası olmak üzere 32 başarılı etkinlikle eğitim açısından doyurucu çalışmalara imza attık.

2017 yılında düzenlenecek ekte ayrıntılarını bulacağınız eğitim programımızın da diş hekimlerimizle implant uygulamaları konusunda başarılı olabilmeleri yönünde önemli katkılar sağlayacağınıza inanmaktayız.

Prof. Dr. Hasan MERİÇ
MIA Direktör

TEL 02126126409      GSM 05305558866      E-MAIL info@modeimplant.com

          MIA FACEBOOK       MIA  instagram

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GREFTSİZ İMPLANTOLOJİ   İmplant uygulamalarında otojen kemik toplama ve uygulama prosedürleri. Maksiller sinüs anatomisi, sinüs lift ve implant uygulama protokolleri.

DR. UĞUR MERİÇ Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı

1975 İstanbul. 1998 Yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyeti sonrasında 2006 yılında Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı doktora programını tamamlayarak uzmanlık ünvanını almıştır. 2012 Yılına kadar aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmış, 2009 yılından Almanya Münster Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oral & Maksillofasiyel Cerrahi Bölümlerinde ve Prof. Dr. Fouad Khoury özel kliniğinde İmplant Uygulamalarında Otojen Kemik toplama ve Uygulamaları konusunda çalışmalar sürdürmüştür. Özel kliniğinde çalışmalarını sürdürmekle birlikte Muenster Almanya Inetrnational Medical College (IMC) ile oral cerrahi ve implantoloji master program Türkiye başkanlığını yapmakta ve konusunda uluslararası seminer ve kurslar düzenlemektedir.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HER AÇIDAN İMPLANT  : QUATTROFIX     İmplantlarda cerrahi açılandırma ve protetik tabanın genişletilmesi. Cerrahiden proteze dört implant üstü sabit restorasyonlar Dört İmplant üstü immediat yükleme prosedürleri Edante vakaya cerrahi öncesi planlama...

DOÇ. DR. MUSTAFA RAMAZANOĞLU Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı

Mustafa Ramazanoğlu1978 İstanbul. 2001 yılında Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2008 Yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı doktora programına uzmanlık ünvanını almıştır. Charite Campus Virchow Hastanesi ve Erlangen Üniversitesi Oral & Maksillofasiyel Cerrahi Bölümlerinde doktor ve araştırmacı görevi yaptıştır. 2013 Yılında doçentlik İÜ’den doçentlik almış cerrahi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Klinik çalışmalarını ise ileri implantoloji, All-on-4 cerrahisi ve immediat restoratif işlemlere yönelik sürdürmektedir. İmplantoloji ve dental kök hücreler üzerine bilimsel ödülleri, ulusal ve uluslararası dergilerde, çeşitli orjinal araştırma, derleme ve uluslararası kitaplarda bölüm yazarlıkları mevcuttur.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İMPLANTIN YAŞI YOK… Geriatrik hastalarda ve atrofik kretlerede implantoloji.  Atrofiye maxilla ve mandibuladaki implant cerrahisinde karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri

YRD. DOÇ. DR. UĞUR MERCAN Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı

Uğur Mercan1982 Adana. 2007’de Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.D da çalışmaya başladı. 2012 ‘’Ohio Case Western Reserve University School of Dental Medicine, Department of Oral ve Maxillofacial Surgery’’ programını ve “İşlenmiş Dentinin Kemik Formasyonu Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi’’ tez çalışmasını tamamlayarak PhD ünvanı aldı. 2016 ‘’AO Foundation’’ın ‘’Cranio-Maxillofacial Surgery’’ dalındaki ‘’Fellowship’’ ve ‘’Hannover Universtiy, Department of Craniomaxillofacial Surgery’’ programını tamamladı. Yabancı ve hakemli yerli dergilerde bir çok makalesi bulunmaktadır. 2014’ten beri Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Yardımcı Doçent Doktor ünvanı ile Ağız, Diş ve Çene Cerrahisinde A.D da çalışmaktadır.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İMPLANTOLOJİDE 4. BOYUT   CBCT değerlendirme ve 3-boyutlu teşhis. İsabetli implant konumlandırmalarında cerrahi stendler. Sinüse  ve nasal fossaya kısmen giren implantlar. Alveolar kemik augmentasyonunda özel teknikler. Yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu (YKR)

DOÇ. DR. FERHAT MISIR Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı

1980 Mersin. 2003 yılında Ondokuzmayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. 2007-2012 yıllarında Londra St. George’s Üniversite Hastanesi, Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Departmanı’nda davetli araştırmacı olarak çeşitli projelerde görev alarak, Maksillofasiyal Cerrahi eğitimi aldı. 2008 tarihinde “İmplant Yuvası Açılmasında Oluşan Isının In-Vitro Değerlendirilmesi” konulu tezle Diş Hekimliği Bilimleri Doktoru unvanını aldı. 2009’da Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı’na kurucu öğretim üyesi Yardımcı Doçent ve 2014’te de Doçent Dr. Olarak görev aldı. Halen aynı üniversitede Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Zonguldak Diş Hekimleri Odası Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası alanda birçok yayını bulunmaktadır.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEORİDEN GERÇEĞE İMPLANTOLOJİ   Klinikte implant planlaması ve hastaya göre restorasyon tercihi. Implantolojide aşama aşama küçük ip uçları. Vakalarla cerrahiden proteze pratik deneyimlerimiz. Alternatif uygulama metodları ve PRF...

YRD. DOÇ. DR. M. SABRİ ŞENCAN Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı

1980 Isparta. 1999-2001 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Temel Tıp Bilimleri eğitimi aldı. 2001-2006 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde Diş Hekimliği eğitimi sonrasında 2006-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. 2012-2014 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesi Ağız Diş Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Yard.Doç.Dr ünvanı ile öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2014 yılından beri İstanbul Kadıköy’de bulunan kurucusu polikliniğinde Çene Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SONDAN BAŞA IMMEDİAT ÇÖZÜMLER   İmplant öncesi radyoloji, planlama ve değerlendirme. Çekim soketine davranış biçimi. İmmediat implant cerrahi protokolleri.

DR. GÜVENÇ UZ Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı

Güvenç Uz

1971 İzmir. 1993 Yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitimi sonrası 1993-1996 yılları arasında Almanya’da Aachen Üniversitesinde Çene Cerrahisi Doktora programını tamamladı. 2006 yılına kadar Konya Ereğli’deki kendi kliniğinde çalışmalarını sürdürdü. 2006-2009 Yıllarında Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki özel kliniklerde çalıştı. 2010 Yılından bu yana İstanbul’da özel kliniklerde görev yapmakla birlikte Bulgaristan, Irak ve Arnavutluk üniversitelerinde Workshop ve seminerler düzenleyip canlı cerrahi eğitimlerini sürdürmektedir.

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAKSİLLANIN MAHSENİ  Maksiller Sinüs anatomisi, fizyolojisi ve her yönüyle Sinüs Lifting. Maksiller Sinüs’ün implantoloji için önemi. Ne zaman ve nasıl yapılmalı? Olası komplikasyonlar ve çözüm yöntemleri...

DR. VOLKAN ARICI İmplant Uzmanı

1983 İzmir. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden 2006 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji Anabilim Dalı’nda doktora/uzmanlık çalışmasına başlamıştır. Bu süre zarfında yazılı ve sözlü sunumlar ile yurtdışı ve yurtiçinde birçok seminer ve kongreye katılmış ve ülkemizi temsil etmiştir.
Lazerlerin implant enfeksiyonlarının tedavi edilmesindeki etkisi konulu doktora tezini 2011 yılında başarıyla sunmuş ve Türkiye’de sayılı hekimde bulunan “implant doktoru” ünvanını almıştır. Dr. Arıcı akademik çalışmalarına serbest olarak devam etmekte, birçok yurtiçi ve yurtdışı kongrede yer almaktadır.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMPLİKASYONSUZ İMPLANTOLOJİ   Komplikasyonlarla baş edebilme yöntemleri.  Anatominin önemi - sınırlarımız - zorluklarla mücadele yöntemleri. 

DR. A. SELHAN KAYA Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı

Selhan Kayaİstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 2005 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalında Doktora eğitimine başladı. 2005-2010 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde akademik ve klinik çalışmalarını yürüttü.2010 Ocak ayında ‘implant yüzey özellikleri’ üzerine yaptığı tez çalışmasını başarıyla tamamlayarak ‘Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı’ ünvanını aldı. 2012 yılından bu yana Antalya Diş Hekimleri Odası yönetim kurulu üyesi görevini sürdürmekte olup 16. Dönem Genel Sekreterlik görevini devam ettirmektedir. Aynı zamanda TDB delegesidir.2011 Nisan ayından bu yana Antalya’da bulunan kendisine ait Polikliniği’ nde çalışmalarını sürdürmektedir.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KORKUSUZ DİŞHEKİMLİĞİ   Cerrahide bilinçli sedasyon ve acil tedavi. Dişhekimliği pratiğinde acil tedavi ve bilinçli sedasyon altında tedavi yöntemleri...

YRD. DOÇ. DR. A. TOLGA ŞİTİLCİ Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

1976 İstanbul. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldu. 2010 yılından beri İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğretim üyesi ve Anesteziyolog olarak Yardımcı Doçent kadrosunda görev yapmaktadır. Bilinçli Sedasyon, Diş Hekimliği’nde Acil Tıbbi Durumlar ve Tedavileri, Dental Genel Anestezi konularında çalışmaktadır. Türkiye’deki Diş Hekimliği uygulamalarında Bilinçli Sedasyon işlemlerinin sağlıklı bir şekilde uygulanmasını ve yaygınlaşmasını amacıyla çalışmalar yapmakta, dişhekimi korkusunu ve bu durumun oluşturduğu komplikasyonları önleme yollarını araştırmaktadır. Bilinçli Sedasyonun uygulanmasını gerektiren durumlar, bu uygulama için uygun koşullar, hastalara Bilinçli Sedasyonun anlatılması, uygun hasta seçimi, sedasyon uygulama yolları ve yöntemleri konularında kurslar vermektedir.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ!!!   İmplant destekli protezlerde cerrahi öncesi planlama. Plandan finale implant üstü protetik planlamalar ve protetik bitime kadar geçen sürecin analizi..

DOÇ. DR. A. ALTUĞ ÇİLİNGİR Protetik Diş Tedavisi Uzmanı

Altuü Çilingir

1976 İstanbul. 1994 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldu ve aynı fakültenin Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'nda doktora çalışmalarına başladı. 2005 yılında “Geleneksel ve İmplant Destekli Alt Tam Protezlerde Alt Çeneye Gelen Gerilmelerin Deneysel ve Sayısal Yöntemlerle Analizi” konulu doktora çalışmasını tamamladı. 2013 yılında doçent oldu. Günümüzde Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALTI ÜSTÜ İMPLANT ÜSTÜ PROTEZ…   İmplant üstü protetik seçenekler ve sıkça yapılan hatalar. Simante ile vida tutuculu protez restorasyonların uzun dönem sonuçları. İmmediat yükleme. İmplant üstü hareketli ve Hybrid protezler.

MSC. DT. AHMET KİĞILI Protetik Diş Tedavisi 

Ahmet Kiğılı1969 Malatya. 1986 yılında başladığı Gazi Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesinden 1992 yılında mezun oldu. 1995-2000 yılları arasında TDB Malatya Dişhekimleri Odası Başkanlığını yaptı. 2003 yılında  geliştirdiği Sağlıkta Yalın Yönetim çalışmalarından dolayı Türkiye Yalın Enstitü Danışmanlığını ve Dünya Lean Organisation üyeliğini devam ettirmekte ve bu konuda yayınları bulunmaktadır. Estetik ve prostetik Dişhekimliği için yurt dışında eğitim çalışmalarına devam etmekte. İDED İstanbul Dişhekimliği Enstitüsü Derneği başkanı ve Inetrnational Medical College (IMC) ile oral cerrahi ve implantoloji master program Türkiye başkan yardımcılığını yapmaktadır.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖLÇMEDEN BİÇME!!!   İmplant üstü protezlerde ölçü yöntemleri. Açık-Kapalı ölçü teknikleri ve seçimi. İmplant üstü protezlerde abutment seçimi ve başarıları. 

YRD. DOÇ. DR. DEFNE BURDUROĞLU Protetik Diş Tedavisi Uzmanı

Defne Burduroğlu1976 Adana. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 2003 tarihinde mezun oldu. 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. 2015 yılında Prof. Dr. Filiz Keyf danışmanlığında “Çeşitli Geçici Kron Materyallerinin Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin İn-Vitro Karşılaştırılması” isimli doktora tezini tamamlayarak Diş Hekimliğinde Bilim Doktoru ünvanı aldı. 2014-2015 yılları arasında Acıbadem Hastanesi’nde diş hekimi olarak görev yaptı. 2015 yılında Biruni Ünversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak göreve başlamış olan Dr. Defne Burduroğlu halen bu görevi sürdürmektedir.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YUMUŞAK MANİPÜLASYON…   İmplant sürdürülebilirliğinde mikrobiyolojik faktörler. Yara iyileşmesi ilkeleri sistemik faktörleri ve implant başarısına etkileri.

DOÇ. DR. BÜLEND İNANÇ Periodontoloji Uzmanı

Bülend İnanç1975 Şumnu Bulgaristan. 1997 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesin mezuniyeti sonrası 2000 yılında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalında başladığı doktora eğitimini tamamladı. 2010 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji ABD Yardımcı Doçent olarak başladığı öğretim üyeliğini 2012 yılında Doçent olarak devam ettirdi. 2015 yılından başlayarak Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalında öğretim üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı olarak görevini halen devam ettirmektedir.

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REJENERATİF YAKLAŞIMLAR..   Kaybedilmiş implant çevresi dokuların rejenerasyonu. İmplant çevresi dokuların rejenerasyonunda temel hedeflere ulaşmak. Periodontal doku rejenerasyonunda kullanılan materyaller. Büyüme faktörleri muayenehane pratiğinde kullan metodları. Periimplanter hastalıklar için risk faktörleri ve periimplanter yumuşak doku problemlerinin giderilmesi,

DOÇ. DR. SEDA ÖZTURAN SAĞIR Periodontoloji Uzmanı

Seda Özturan

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 2005 yılında mezun olup,aynı Üniversitenin Periodontoloji Anabilim Dalı’nda Yrd. Doç. Dr.Ünvanı ile göreve başlamış ve Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır.2014 yılında Biruni Üniversitesinde Yrd Doç. Olarak görev almıştır. 2016 yılında Doçent ünvanı almaya hak kazanmış olup, Birüni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastanesi’nde Başhekim olarak görev yapmıştır. Doç. Dr. Özturan’ın klinik çalışmaları periodontal tedaviler, implantoloji ve lazer üzerine yoğunlaşmıştır.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İMPLANT ÇEVRESİ YUMUŞAK DOKUNUŞLAR…   İmplant çevresi yumuşak doku şekillendirme yöntemleri. Ön bölge papil estetiği. Periodental hastalıkta implant uygulamaları.

DR. BAHADIR ŞATANA Periodontoloji Uzmanı

Bahadır Şatana2004 yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi’nde Periodontoloji doktorasına başlamış ve 2009 yılında doktora derecesi almıştır. Doktora programı kapsamında, 2005-2006 yılları arasında Finladiya’nın Oulu Üniversitesi’nde eğitim görmüştür. 2009 yılından bu yana implantoloji alanında özel kliniğinde çalışmaktadır. Günümüzde uygulamalı implant kursları düzenlemekte ve implantoloji ile ilgili çeşitli konularda sunumlar yapmaktadır. Halen ortak olduğu polikliniğinde aktif çalışmalarına devam etmektedir.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 OCAK MERSİN  Doç. Dr. Seda Özturan Yrd. Doç. Dr. Uğur Mercan
13 OCAK ANKARA Dr. Uğur Meriç  
6-8 ŞUBAT DUBAI AEEDC FUARI  
10 ŞUBAT KONYA Dt. Ahmet Kiğılı Dr. Güvenç Uz
17 ŞUBAT ADANA Mustafa Ramazanoğlu Yrd. Doç. Tolga Şitilci
24 ŞUBAT ROMANYA Dr. Uğur Meriç  
3 MART SAMSUN Dt. Ahmet Kiğılı Dr. Ülkem Cural
10 MART KAYSERİ Dr. Uğur Meriç Dt. Ahmet Kiğılı
17 MART ALANYA Doç. Dr. Seda Özturan Yrd. Doç. Dr. Sabri Şencan
24 MART G. ANTEP Dr. Uğur Meriç Dt. Ahmet Kiğılı
31 MART ANKARA Yrd. Doç. Dr. Uğur Mercan Dr. Selhan Kaya
7 NİSAN MALATYA Dr. Uğur Meriç Dt. Ahmet Kiğılı
12-15 NİSAN İSTANBUL İDEX FUARI  
21 NİSAN BURSA Dt. Ahmet Kiğılı Dr. Ülkem Cural
23-26 NİSAN RUSYA DENTAL SALON    
28 NİSAN İZMİR Dr. Uğur Meriç Dt. Ahmet Kiğılı
5 MAYIS DİYARBAKIR Dr. Volkan Arıcı Yrd. Doç. Dr. Defne Burduroğlu
6 MAYIS ERZURUM/KARS/AĞRI Doç. Dr. Ferhat Mısır Dr. Bahadır Şatana
12 MAYIS ANTALYA Doç. Dr. Mustafa Ramazanoğlu Yrd. Doç. Tolga Şitilci
25-26 MAYIS İSTANBUL BİRUNİ Volkan Arıcı / Güvenç Uz Defne Burduroğlu
22 EYLÜL KAYSERİ Doç. Dr. Mustafa Ramazanoğlu Yrd. Doç. Dr. Defne Burduroğlu
24-27 EYLÜL MOSKOVA RUSYA DENTAL EXPO  
27-30 EYLÜL ANKARA TDB KONGRESİ  
6 EKİM KONYA Doç. Dr. Seda Özturan Yrd. Doç. Dr. Sabri Şencan
12-14 EKİM HİNDİSTAN WDS MUMBAI   
11-13 EKİM AVUSTURYA  EAO 2018  
3 KASIM ANTALYA (sempozyum) Yrd. Doç. Dr. Uğur Mercan  
10 KASIM ANKARA Doç. Dr. Seda Özturan Yrd. Doç. Dr. Sabri Şencan
17 KASIM MERSİN Doç. Dr. Mustafa Ramazanoğlu Yrd. Doç. Dr. Defne Burduroğlu
24 KASIM BURSA Dr. Volkan Arcı Dr. Bahadır Şatana
1 ARALIK G. ANTEP Doç. Dr. Mustafa Ramazanoğlu Yrd. Doç. Tolga Şitilci
8 ARALIK ÇORLU Dr. Uğur Meriç Dt. Ahmet Kiğılı
15 ARALIK ADANA Doç. Dr. Ferhat Mısır Yrd. Doç. Dr. Defne Burduroğlu
22 ARALIK İSTANBUL Dr. Uğur Meriç  Mode Implant Academy

Mode Implant Academy


Diğer Etkinliklerimiz