• RAŞET TASARIM TESCİL BELGESİ

  RAŞET TASARIM TESCİL BELGESİ

  Hem cerrahi hem torklu raşet olarak kullanılabilen özel torklu raşet dizaynı Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir. Yaylı raşet dizaynlarına göre tork değerlerinde daha stabil ve kesin çözüm sunan özel torklu raşet sistemi, TiN (Titanyum Nitrür) kaplama ile sunulmaktadır.

  Pdf Görüntüle (PDF, 1 kB)    


 • HAMMADDE SERTİFİKASI VE ANALİZ RAPORU

  HAMMADDE SERTİFİKASI VE ANALİZ RAPORU

  Dynamet Carpenter firması, Amerika’da kurulmuş olup medikal ve havacılık başta olmak üzere birçok sektöre hizmet veren dünyaca tanınan titanyum üreticisidir. Haziran 1889 yıllında, ABD Deniz Kuvvetleri gazisi ve eski inşaat mühendisi James Carpenter tarafından temelleri atılmış olan firma 125 yıldan bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir

  Pdf Görüntüle (PDF, 3 kB)    


 • YORULMA TEST RAPORU

  YORULMA TEST RAPORU

  Yorulma testi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi laboratuarında ISO 14801 standartlarına göre Dynamic Fatigue Test for Endosseous Dental Implants testi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu test standardı, bir kemik içi dental implant gövdesi ve bileşenlerinin, “en kötü durum” koşulları altında oluşabilecek fonksiyonel yükleme durumlarına karşı davranışlarını inceler. Belirlenen yükleme değeri, dental implant ekseni ile 30 derecelik açı yapacak şekilde sisteme uygulanır. Tekrarlı yüklemeler halinde uygulanarak sistemin ömrü tespit edilir. 

  Pdf Görüntüle (PDF, 8 kB)    


 • YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK ANALİZ RAPORU

  YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK ANALİZ RAPORU

  Viyana Teknik Üniversitesi laboratuarlarında gerçekleştirilen test kapsamında, 3D optik yüzey profilometresi ve sivri uçlu profilometre kullanılarak pürüzlendirme sonrası yüzey topografisi incelenerek homojen bir yüzey yapısı oluştuğu sonucuna varılmıştır. 

  Pdf Görüntüle (PDF, 1 kB)    


 • YÜZEY ELEMENTSEL ANALİZ RAPORU

  YÜZEY ELEMENTSEL ANALİZ RAPORU

  Viyana Teknik Üniversitesi laboratuarlarında gerçekleştirilen test kapsamında SEM(Scanning Electron Microscope) cihazının, EDS (Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy) analizi kısmı kullanılarak yüzeydeki elementlerin yüzdesel oranı kontrol edilmiş ve yüzeyde kalsiyum fosfat oranlarının yüzdesel olarak bulunma yüzdesi tespit edilmiştir

  Pdf Görüntüle (PDF, 6 kB)    


 • BİYOLOJİK YÜK DENEY RAPORU

  BİYOLOJİK YÜK DENEY RAPORU

  Türkak Akreditasyon Kurumu’nca tescillenmiş olan Bıçakcılar Laboratuvar Medikal A.Ş. tarafından ISO 11737-1 normları uyarınca test gerçekleştirilmiştir. Biyolojik Yük Deneyi, sterilizasyonu yapılmamış sadece temiz oda içerisinde yüzey temizleme işlemleri gerçekleştirilmiş ürünlere uygulanan bir testtir. Amaç sterilizasyon öncesi dental implantta mikroorganizmanı bulunup bulunmadığının kontrolünün yapılmasıdır. 

  Pdf Görüntüle (PDF, 4 kB)    


 • GAMA IŞINLAMA SERTİFİKASI

  GAMA IŞINLAMA SERTİFİKASI

  Ürünlerimizin, hekimlere göndermeden önce en güvenli sterilizasyon yöntemi olan gama ışınları kullanılarak sterilizasyonu yapılmaktadır. Bu yöntem ürünlerdeki bakteri, parazit, küf, maya, mantar gibi (mikro) organizmaları ışınlama ile yok eder ve %100 steril bir ürün haline getirir. Gama ışınlaması ile ürünler %100 steril hale getirilmiş olup raf ömrü boyunca sterilliğini ilk gün ki gibi koruyacağı belgelendirilmiştir.

  Pdf Görüntüle (PDF, 6 kB)    


 • HÜCRE KÜLTÜRÜ İNCELEME RAPORU

  HÜCRE KÜLTÜRÜ İNCELEME RAPORU

  Hücre kültürü inceleme testi, Yeditepe Üniversitesi, Genetik ve Biyomühendislik laboratuarında gerçekleştirilmiştir. Bu test sıçan kemik iliği kök hücre kültürü kullanılarak yapılmış olup teste göre Dental İmplant  yüzeylerinde %23,3 daha fazla hücre çoğalması gözlenmiştir

  Pdf Görüntüle (PDF, 3 kB)    


 • İRİTASYON TEST RAPORU

  İRİTASYON TEST RAPORU

  İritasyon Testi, ISO 10993-10, ISO 10993-2 ve ISO 10993-12 standartları baz alınarak gerçekleştirilmiştir. Test, 3 adet dişi Yeni Zelanda tavşanı üzerinde yapılmış olup yapılan gözlemlerde herhangi bir ödem ya da kızarık gözlenmemiş ve iritan(tahriş edici) özelliğe sahip olmadığı tespit edilmiştir.

  Pdf Görüntüle (PDF, 5 kB)    


 • AKUT TOKSİSİTE TEST RAPORU

  AKUT TOKSİSİTE TEST RAPORU

  Akut Sistemik Toksisite Testi, ISO 10993-11, ISO 10993-2 ve ISO 10993-12 standartlarına göre gerçekleştirilmiştir. Test protokolü in vivo deney hayvan modeli kullanılarak medikal malzemelerin akut sistemik toksisite açısından test edilmesi ve değerlendirilmesi esasına dayanmaktadır.

  Pdf Görüntüle (PDF, 1 kB)    


 • SUBKRONİK TOKSİSİTE TEST RAPORU

  SUBKRONİK TOKSİSİTE TEST RAPORU

  Subronik Sistemik Toksisite Testi, ISO 10993-11, ISO 10993-2 ve ISO 10993-12 standartlarına göre gerçekleştirilmiştir. Tekrar eden maruz kalma temelinde gerçekleştirilen subkronik sistemik toksisite, uzun süreli maruz kalma sebebiyle şekillenebilecek toksisitenin belirlenmesi amacıyla kullanılır. Klinik gözlem, hemotoloji, biyokimya ve idrar analizleri, gross pastoloji, histopataloji analizlerini içeren değerlendirme ve analiz çalışmaları sonucunda subkronik sistemik toksik etkiye sahip olmadığına karar verilmiştir.”

  Pdf Görüntüle (PDF, 8 kB)    


 • SENSİTİZASYON TEST RAPORU

  SENSİTİZASYON TEST RAPORU

  Sensitizasyon Testi, ISO 10993-10 standardına göre yapılmıştır. Testler guinea pig (cavia porcellus) soyuna ait erişkin dişi kobaylar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Deney hayvanlarında ağırlık kayıpları gözlenmemekle birlikte genel sağlık durumlarında olumsuzluklar tespit edilmemiş ve sensitif(maddeye duyarlı) özelliğe sahip olmadığı tespit edilmiştir. 

  Pdf Görüntüle (PDF, 1 kB)    


 • SİTOTOKSİSİTE TEST RAPORU

  SİTOTOKSİSİTE TEST RAPORU

  Sitotoksisite Testi, medikal ürünlerin biyolojik değerlendirmesi: ISO 10993-5 in vitro sitotoksisite testi standartları dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir ve dental implant ürünü ekstraksiyon metoduyla yapılan canlılık testine göre sitotoksik etki göstermemiştir. 

  Pdf Görüntüle (PDF, 6 kB)    


 • GENOTOKSİSİTE TEST RAPOR

  GENOTOKSİSİTE TEST RAPOR

  Genotoksisite Testi, ISO 10993-3 ve ISO 10993-12 standartlarına göre gerçekleştirilmiştir. Test materyalinin test edilen deney koşulları altında ve belirtilen bakteri soyunda mutasyon oluşturma özelliğine sahip olmadığı tespit edilmiştir.

  Pdf Görüntüle (PDF, 1 kB)    


 • İMPLANTASYON TEST RAPORU

  İMPLANTASYON TEST RAPORU

  İmplantasyon Testi, ISO 10993-11, ISO 10993-2 ve ISO 10993-12 standartlarına göre gerçekleştirilmiştir. İmplantasyon testi kullanılan biyomalzemelerin implantasyon sonrası lokal etkilerinin ortaya konmasını amaçlar ve bunun için makroskopik ve mikroskopik histolojileri inceler.

  Pdf Görüntüle (PDF, 6 kB)    


 • TEMİZ ODA PERFORMANS TEST RAPORU

  TEMİZ ODA PERFORMANS TEST RAPORU

  Temiz Oda, hava kalitesi kontrol edilen, ısının, nemin, basıncın ayarlandığı, partikül ve mikroorganizma
  kontaminasyonunun kontrol edilebildiği bölgedir. Bu kapsamda temiz oda için yapılan testler:
  • Partikül Ölçümü
  • Fark Basınç Ölçümü
  • Sıcaklık ve Nem Ölçümü
  • Geri Kazanım Testi

  Pdf Görüntüle (PDF, 1 kB)    


 • KOSGEB AR-GE PROJESİ KARAR YAZISI

  KOSGEB AR-GE PROJESİ KARAR YAZISI

  KOSGEB Ar-Ge İnovasyon projesi kapsamında “4 Eksenli CNC Mikro Kumlama Makinesi Geliştirilmesi” konulu projesi başarıyla tamamlanmıştır. Ar-Ge projesi kapsamında dental implantların mikro hassas kumlamasında kullanılmak üzere, bölgesel farklı pürüzlendirme yapabilme özelliğine sahip tam otomatik el değmeden bu işlemi geliştirebilen makine tasarlanarak imal edilmiştir

  Pdf Görüntüle (PDF, 4 kB)    


 • İTÜ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK ANALİZ RAPORU

  İTÜ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK ANALİZ RAPORU

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Laboratuvarında 3D optik yüzey profilometresi kullanılarak gerçekleştirilen çalışmaya ait raporudur. Yapılan yüzey pürüzlülük analiz raporuna göre, dental implant yüzey topografisinin pürüzlendirme işlemi sonrası Ra ölçümlerinin optimum değerlerde ve yüzeyin homojen olarak pürüzlendirildiği raporlanmıştır.

  Pdf Görüntüle (PDF, 7 kB)    


 • STABILITE VE STERILITE ANALIZ RAPORU

  Stabilite ve Sterilite Analiz Raporu

  26 Şubat 2015 tarihinde tarafınıza gönderilen "DENTAL İMPLANT 4,7X13 DS İMPLANT" örneğinde yapılan hızlı yaşlandırma test sonuçları aşağıda verilmektedir.

  Pdf Görüntüle (PDF, 1 kB)    


 • TÜBİTAK AR-GE PROJESİ KARAR YAZISI

  TÜBİTAK AR-GE PROJESİ KARAR YAZISI

  Tübitak Ar-Ge projesi kapsamında “Optik Tanımalı Ebat ve Yüzey Pürüzlülük Test Makinesi Geliştirilmesi” konulu proje desteklenmiş olup başarıyla tamamlanmıştır. Ar-Ge projesi kapsamında optik olarak hassas şekilde hem ebat ölçümü hem de pürüzlülük ölçümü gerçekleştirebilen, her iki özelliğin tek bir makinede buluştuğu bu sistem sayesinde yüzey prosesleri tamamlanmış olan implantların CNC ortamında otomatik olarak ölçümü yapılabilmektedir. 

  Pdf Görüntüle (PDF, 3 kB)    


 • KOSGEB AR-GE PROJESİ KARAR YAZISI

  KOSGEB AR-GE PROJESİ KARAR YAZISI

  KOSGEB Ar-Ge İnovasyon projesi kapsamında “4 Eksenli CNC Mikro Kumlama Makinesi Geliştirilmesi” konulu projesi başarıyla tamamlanmıştır. Ar-Ge projesi kapsamında dental implantların mikro hassas kumlamasında kullanılmak üzere, bölgesel farklı pürüzlendirme yapabilme özelliğine sahip tam otomatik el değmeden bu işlemi geliştirebilen makine tasarlanarak imal edilmiştir.

  Pdf Görüntüle (PDF, 4 kB)    


 • TÜBİTAK AR-GE PROJESİ KARAR YAZISI

  TÜBİTAK AR-GE PROJESİ KARAR YAZISI

  Ar-Ge projesi kapsamında optik olarak hassas şekilde hem ebat ölçümü hem de pürüzlülük ölçümü gerçekleştirebilen, her iki özelliğin tek bir makinede buluştuğu bu sistem sayesinde yüzey prosesleri tamamlanmış olan implantların CNC ortamında otomatik olarak ölçümü yapılabilmektedir. Özel kamera ve yazılımlar ile Ra pürüzlülük morfolojisi değerleri ve son implant ölçüleri %100 kontrol edilen tüm dental implantlar Ra garantili şekilde ambalajlanmaktadır.

  Pdf Görüntüle (PDF, 3 kB)    


 • SEM (SCANNING ELECTRON MICROSCOPE) İNCELEMESİ (TÜBİTAK MAM)

  SEM (SCANNING ELECTRON MICROSCOPE) İNCELEMESİ (TÜBİTAK MAM)

  Tübitak Marmara Araştırma Merkezi, Malzeme Enstitüsü Laboratuvarında SEM (Scanning Electron Microscope) cihazı kullanılarak yüzeyin farklı bölgelerinden değişik büyütme oranlarında alınmış olan yüzey görüntüleridir.

  Pdf Görüntüle (PDF, 27 kB)    


 • STERILIZE TEST RAPORU

  Sterilize Test Raporu

  Bu testin amacı test edilen numunelerin sterilinin araştırılmasıdır.

  Pdf Görüntüle (PDF, 1 kB)    


 • BOYUTSAL ÖLÇÜM RAPORU

  BOYUTSAL ÖLÇÜM RAPORU

  Kalite kontrol cihazları konusunda sektörün önde gelen markalarından biri olan Japon markası Mitutoyo, 1934 yılından günümüze kadar sektörün ivmesini belirleyen cihazları yapmaktadır. Quick Scope (CNC) ölçüm cihazı ile X,Y ve Z koordinat sisteminde 0,0001mm hassasiyette alınmış boyutsal ölçüm raporu ile parçaların tolerans sınırları içerisinde yüksek hassasiyette üretildiği raporlanmıştır

  Pdf Görüntüle (PDF, 2 kB)